www.srpskakuca.org.rs

ЗБОРНИК КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ

На овој страници се можете информисати о Конкурсу за Зборник књиженвог стваралаштва младих Србије и дијаспоре и о свим објављеним зборницима са именима деце која су одабрана.

На овај конкурс могу се јавити деца основних, средњих школа и студенти као и деца из дијаспоре. Конкурс се односи на поезију, прозу, кратке приче до једне куцане стране А4, фонт 10. Сви који буду одабрани у зборник биће обавештени путем контакт телефона или нашег веб сајта. Конкурс важи само уз уредно попуњен упитник. Фотографија је пожељна али није обавезна и може бити величине као за пасош или већа. По нашем искуству лепше је са фотографијом. Уз попуњен упитник приложити и откуцане радове или читко исписане руком. Све информације око конкурса написане су на самом упитнику. Конкурс је отворен током целе године.

УПИТНИК СКИНИТЕ ОВДЕ.

Са промоције Зборника књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре у ОШ "Јулијана Ћатић" у Страгарима.

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК