www.srpskakuca.org.rs

Јасмина Стојанов Моје срце уздише

ЈАСМИНА СТОЈАНОВ-МОЈЕ СРЦЕ УЗДИШЕ

Јасмина Стојанов, рођена 24.10.1986. године у Босилеграду од оца Крума Стојанов и мајке Анке Стојанов. Има млађег брата Јовицу Стојанов. Славе крсну славу „Св. Никола“ Основну школу «Георги Димитров» и гимназију, општи смер је завршила у Босилеграду. Године 2009. основне студије завршава у Софији-Бугарска, одсек Специална педагогија на факултету „Св.Климент Охридски“ у Софији. Исте године почиње да ради као педагог за децу ометену у развоју у регионалном центру за подршку у процесу инклузивног образовања, град Софија. Ту остаје и ради до 2011. године.Мастер студије библиотекар-информатичар уписује 2018. године, а завршава 2019.год. на Педагошком факултету у Сомбору. Након тога започиње приправнички стаж као библиотекар у основној школи „ Георги Димитров“ у Босилеграду. Ово је њена прва збирка песама у издању Културно-издавачког центра «Српска кућа» из Пожаревца.

Књига је објављена 2019.године.

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК