www.srpskakuca.org.rs

Mag. Vesna Kanjo - Zastita potrosaca na internetu pravna regulacija elektronske trgovine

Mag. Vesna Kanjo - Zaštita potrošača na internetu - Pravna regulacija elektronske trgovine

 

Vesna Kanjo rođena je 31.07.1969 god. u Požarevcu Završila je studije turizma, ekonomije i prava. U Beču je magistrirala ekonomiju a u Beogradu pravo. Nakon završenih studija ekonomije kraći vremenski period provela je u oblasti turizma a potom je godinama profesionalno bila posvećena ekonomskom i bankarskom pravu tj. pravnoj proveri i korekciji kreditnih ugovora kao i obračunu kamata potrošačkih i hipotekarnih kredita.Od 2007 uspešno se bavi zaštitom potrošača i radi kaopravni savetnik u Radničkoj komori grada Beča

Knjiga je objavljena 2018.godine

 

 

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК